Fred og alt godt

Foreløbig er det godt. Denne blog er kommet til live igen. Nu har jeg muligheden for at publicere tanker. Menneske hvor er du! Sådan råber Gud til Adam i Paradiset. Hvad er mon mit Paradis? Og vil Gud råbe til mig? Det vil denne side komme til at handle om den næste måneds tid. på vej mod danske Kirkedage i Aalborg.

Pilgrimsvandring på mode

Pilgrimsvandring er for alvor blevet moderne. Sådan var det ikke for blot få år siden. Dette med at vandre mod et mål, med et mål og i stilhed, var kun for de sære, indadvendte. De spirituelt søgende.
Et dobbelt opslag i Viborg Stifts Folkeblad mandag den 5. november, fortæller en anden historie. “Stressede unge vælger ferie med fordybelse”. En stor artikel om vandring til Santiago de Compostella. Glæder mig til, at VSF skriver om vandring på Hærvejen, med de mange overnatningsmuligheder i Herberger langs Hærvejen.

Fredslyset

I en kirke i Roskilde er der konstant liv i et lys, der oprindeligt stammer fra et lys i fødselsgrotten i Betlehem. En gang om året bliver lyest fra Roskilde/Betlehem bragt videre af medlemmer af Sct. Georgs Gilde. Fredag den 2. december kl. 20:15 rammer dette lys Viborg Domkirke og lysene på alteret bliver tændt..

ADVENT

lav.jpg
At kunne se det store i det enkle.

Allehelgensvandring

gravstedskors.jpg
Allehelgens vandring i Viborg
En pilgrimsvandring der kan minde om alle de, der er gået forud.
Allehelgensdag, søndag den første november, kan man blive pilgrim på en vandring gennem to af Viborgs kirkegårde.

Vandringen begynder i Viborg Pilgrimscentrum i Sct. Leonis Stræde og går forbi Viborg Domkirke, ned ad bispestien, forbi Bibelhaven og gennem Borgvold. Ad Randersvej mellem søerne op til Asmild kirkegård. Herefter langs østsiden af Nørresø og nord om Nørresø til Katedralskolen. Herefter videre ind ad Sct. Mogens gade til Reberbanen. Den syv kilometer lange pilgrimsvandring ender på Viborgs store kirkegård på Gl. Skivevej, hvor der er en Allehelgensandagt i Kapellet.

Det er sognepræst Birgitte Thun, Søndermarkskirken, der holder andagt i Kapellet kl. 15:30. Vandringen begynder kl. 13.
Viborg Pilgrimscentrum arrangerer vandringen.

Allehelgensdag
Selvom reformationen gjorde op med helgendyrkelsen, har folkekirken bevaret Allehelgensdag.
I Folkekirken mindes man de døde på Allehelgensdag. Det foregår i mange kirker ved, at præsten på den første søndag i november nævner navnene på alle de døde i sognet i det forgangne år.

Yderligere oplysninger om Viborg Pilgrimscentrums Allehelgensvandring kan fås ved henvendelse til Flemming Stentoft, 86 80 15 12

Stella Matutina

Far døde i lørdags, 81 år. Erindringer fra februars retræte bringer trøst.

Retræte er også en del af min pilgrimsvandring. Tre dage på Sct. Josefssøstrenes retrætested i Kokkedal ud mod Øresund giver kræfter til at vandre videre. – 17. februar 2008

IMG_2434

Vær frimodig, (rejs dig), han kalder på dig.

Retræten giver vejledning i at læse udvalgte tekster fra Det nye Testamente og giver tid til fordybelse i bønsliv gennem flere daglige meditationer.

Stilhed

i skoven, solen går ned, bilerne på vejene, på hver side af skoven. Strandvejen og Gl. Strandvej. toget i det fjerne. nu kommer kragefuglene. Jeg sidder med ryggen mod en stor bøg.

Herre du er foran mig

- du er bag mig

- du er til højre

- du er til venstre

- du er over mig

- du er under mig

- du omslutter mig

Du er i mit hjerte – du elsker mig.

Bevægelse

Man kan i sandhed tale om en bevægelse, når emnet drejer sig om pilgrimme i Danmark. Et netop overstået Pilgrimsseminar i Viborg, weekenden 25. - 27. januar, slog for alvor fast, at der er noget i gærde på pilgrimsfronten i Danmark. Fra hele landet kom pilgrimsinteressere, lægfolk og præster. Alle pilgrimme i hjertet, med erfaringer fra korte vandringer i eget opland, med oplevelser i norden og en del med den berømte Camino - pilgrimsruten i det nordlige Spanien, der har Santiago de Compostella som mål, godt inpodet i hele kroppen.
Netop dette, at have oplevelserne fra vandringer i naturen, med tanker på dens stohed, med god tid til at lade bekymringer fra en stresset dagligdag, ligge og blot være i bevægelse, er ord der gentages af mange delatgere på seminaret.

Fra Sverige kom pilgrimspræst og frivillige fra Svenske Kirkens Pilgrimscentrum i Vadstena. De skulle planlægge en større vandring for konfirmander, gennem nordjylland til Viborg.
Fra Tronhjem i Norge kom Pilgrimspræsten, delte sine tanker om pilgrimsvandringens nødvendighed for troen og indbød til Pilgrimsmøde i Oslo til næste år i januar 2009.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell, der sammen med engagerede frivillige i Viborg Pilgrimscentrum, havde sat programmet sammen, kunne med glæde notere sig den store interesse for Pilgrimsseminar II, med mere end 140 deltagere fordelt over de tre dage.

Giv væksten tid

Når det ser sortest ud, da er tiden inde til at håbe allerstærkest.
Måske kender du fornemmelsen - at være i en situation, hvor alting ser håbløst ud, hvor mørket vinder over det lyse i dit sind. Det sker ofte for mig når jeg har for travlt, når der er alt for mange opgaver at løse og jeg ikke giver mig tid. Tid til at lytte til Gud, tid til at bede, tid til at være stille.
Vi har et mærkeligt udtryk for den situation, når alt ser håbløst ud, vi siger vi er på Herrens mark. Men netop erkendelsen af, at være på Herrens mark, er måske ikke så ringe endda. Blot må man erkende, at det at være på Herrens mark, netop er at overlade alle bekymringerne til Herren. Tålmodigt at vente, først da vil det begynde at spirre.
„Håbet hviler og spirer der, hvor efteråret
bliver til advent, den levende Guds tid.“

Lad hvilen i efterår og vinter blive til nye spirrer. Giv væksten tid.

Fred og alt godt

TAIZÉ october 07

We came back home from Taizé at noon sunday. Sitting up in a buss, doesn’t give much sleep. But we feel okay now, we are filled up with many impessions from very fine talks in our sharinggroups. You are very welcome to leave a message with your email-contact, in that way we can maybe continue our sharing, trying to implimate our Taizé experiences into our dayly life.

Photos from Taizé CLICK HERE

If you want to write to us, please use “comments” below.
Birgitte & Flemming

02:26:14

Jeg kastede mig ud i det på én af årets varmeste dage.  Avis-halvmaraton i Viborg. En årlig tilbagevendende begivenhed og i år med 1063 deltagere på de 21,3 km i den bagende varme. Sidste år klarede jeg det på 2 timer og 7 minutter - i år var formne ikke helt den samme. En god fornemmelse at have gennemført. Se resultater

Please visit WP-Admin > Options > SPA and enter the key. How to find your key